Marketing

Verantwoordelijkheden van een e-commerce product owner

Een e-commerce product owner zorgt ervoor dat het maximale uit een product en de e-commerce kan worden gehaald. Zij zijn verantwoordelijk voor het bedenken, ontwikkelen, testen en lanceren van producten door te luisteren naar de behoeften van klanten en stakeholders. Een e-commerce product owner heeft dan ook verschillende rollen, zoals bedrijfs strateeg, product designer en markt analist. Ze zijn een erg belangrijk onderdeel van een bedrijf. In deze blog beschrijven we de belangrijkste rollen en verantwoordelijkheden van een e-commerce product owner.

De belangrijkste rollen van verantwoordelijkheden van een e-commerce product owner

Een e-commerce product owner neemt de leiding op veel verschillende vlakken. Zo moeten ze een strategie kunnen bedenken voor de lancering van het product, maar kunnen ze ook het ontwikkelingsteam aansturen. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn er?

De visie definiëren

Een product owner is de belangrijkste persoon binnen een ontwikkelingsteam. Zij gebruiken hun kennis om doelen te definiëren en een visie te ontwikkelen voor projecten. Zij zijn verantwoordelijk voor het communiceren met stakeholders, klanten, andere bedrijfs managers en het ontwikkelingsteam, zodat de ontwikkeling van het product op de juiste manier verloopt.

Daarnaast is het belangrijk voor een product owner dat alle betrokkenen dezelfde visie behouden van het product. Iedere partij moet op dezelfde pagina zitten om ervoor te zorgen dat het project zo soepel mogelijk verloopt. Dit doen ze bijvoorbeeld door een product roadmap te maken. Dit is het traject wat het product afgaat binnen bepaalde tijdsvakken. Op deze manier hebben partijen inzicht in het proces en is het een plan van aanpak.

Product backlog management

Een van de meest belangrijkste verantwoordelijkheden van een product owner is het beheren van de product backlog. Dit is de to-do lijst van het ontwikkelingsteam. Met de product backlog is het de bedoeling dat je product owner items voorrang geeft op basis van strategie en doelstellingen.

De product backlog is een lijst wat voortdurend wordt geüpdate doordat er ontwikkelingen plaatsvinden gedurende het proces. Doordat deze lijst voortdurend wordt aangepast moet deze lijst beschikbaar zijn voor iedereen betrokken bij het project om de optimale uitkomst te creëren.

Bepalen welke behoeften belangrijker zijn

Een andere belangrijke rol van een product owner is het bepalen welke behoeften belangrijker zijn. Zij moeten prioriteiten stellen en afwegen welke elementen belangrijker zijn dan anderen. Dit is een belangrijke beslissing die je product owner moet maken gedurende het proces, omdat hierdoor bepaald wordt welke functionaliteit op welk moment in de ontwikkeling komt.

Voorbeeld: Stel een product moet binnen 6 maanden worden opgeleverd. De product owner bepaald dus wanneer bepaalde elementen van het product moeten worden opgeleverd en welke dus belangrijker zijn dan andere elementen.

De verschillende ontwikkelingsperioden overzien

Wanneer de visie, strategie en de prioriteiten zijn opgesteld, is het de taak van de product owner om het proces te overzien. Zij moeten continu betrokken blijven bij het de ontwikkeling van het product. Ze staan ook voortdurend in contact met betrokken partijen als stakeholders en klanten om het product te blijven optimaliseren en waar nodig bij te draaien.

Anticiperen op klantbehoeften

Een product owner kent de klanten door en door en anticipeert hierop. De kennis die ze hebben van de markt en de behoeften van de klant, zorgen ervoor dat ze problemen kunnen anticiperen en direct aanpassingen kunnen maken. Dit is belangrijk omdat een product owner het product moet kunnen optimaliseren en aanpassingen moet kunnen maken, voordat deze problemen ontstaan.

Optreden als primaire verbindingspersoon

Een product owner is ook de primaire contactpersoon tussen stakeholders, klanten en het ontwikkelingsteam. Ze hebben dus goede communicatieve en sociale vaardigheden nodig om ervoor te zorgen dat de wensen, beslissingen en strategieën duidelijk kunnen worden overgebracht naar alle partijen.

Terugkijken op het proces

Een product owner is aansprakelijk voor elke fase van het ontwikkelingsproces en het uiteindelijke product. Zij nemen de leiding en verantwoordelijkheid voor het inspecteren en evalueren van het proces. Zij moeten de keuze maken of het product voldoet aan de eisen voordat het door kan naar de volgende fase. Wanneer een product owner erachter komt dat het product niet voldoet aan de behoeften, moet hij of zij besluiten welke acties daarvoor nodig zijn.

Advies van een e-commerce product owner

Er komen dus veel verschillende verantwoordelijkheden en rollen kijken bij een e-commerce product owner. Wanneer je dit leest, is het vast duidelijk dat een product owner erg belangrijk is voor het realiseren van een optimaal resultaat. Wij adviseren dan ook om altijd met een product owner in zee te gaan wanneer je aan de slag gaat met een nieuw project of een bestaand project wilt optimaliseren. Dit zorgt ervoor dat je zeker weet dat er iemand is die verantwoordelijk is voor het behalen van de doelstellingen en het optimaliseren van het proces.

Bij Legacy kan je advies krijgen van een e-commerce product owner met jarenlange ervaring. Op deze manier weet je zeker dat de communicatie tussen alle partijen soepel verloopt en de juiste beslissingen gemaakt worden tijdens het proces.